Mindfulness

Mindfullness er en metode til selvhjelp som opprinnelig stammer fra buddhismen. Ofte er det slik at vi kan gruble over ting som har skjedd og bekymre oss for hva som skal skje. Mindfulness viser til en tilstand av å være oppmerksomt tilstede i nået -med åpenhet, nysjerrighet og aksept av det som er.

Mindfulness handler også om å være oppmerksom på en bestemt måte -med en holdning av vennlighet, romslighet og omsorg mot seg selv og det vi opplever. I stedet for fordømmelse og selvkritikk, noe som ikke er uvanlig for mange av oss.

Slik kan vi selv påvirke hvert øyeblikk og ta ansvar for egen livskvalitet. Dette vil gi økt stressmestring og velvære, hjelpe oss til å konsentrere oss i det vi gjør og til å være mer tilstede i møte med andre mennesker.

© 2024 Vekstpsykologen