Gestaltterapi

Gestaltterapi er en av de mest benyttede terapiformer  for å arbeide med og bedre menneskers psykiske helse. Ordet gestalt er tysk og kan oversettes med "et meningsfullt hele" eller et komplett mønster. I praksis kan dette bety å finne tilfredsstillende løsninger på noe som har vært et problem eller tilegne seg gode måter å kommunisere på som oppleves gjensidig konstruktivt.

Gestaltterapiens mål er å hjelpe den enkelte til å oppdage egne ressurser, gjenvinne troen på seg selv og ta ansvar for sitt eget liv. En grunnleggende idè er at hvert menneske er ansvarlig for sine valg og handlinger.

Ved gradvis å bli mer bevisst egne tanker og følelser vil en slik klarhet hjelpe deg til å se nye valgmuligheter og i større grad økt evne til å gjøre bedre valg for deg selv. Dette vil føre til at du vil bli bedre i stand til å løse de problemer du står overfor.

Terapiformen psykodrama kan i denne forbindelse tilby en sentral teknikk som blir kalt rollebytte hvor en i praksis kan trene på å mestre noe en opplever som vanskelig f.eks. en samtale eller et møte du gruer deg til, sette ord på hva du føler og mener, å kunne si fra, sette grenser, hevde din mening eller behov overfor et annet menneske.

Et viktig syn innenfor gestaltterapi er at du ikke skal endres til å bli en annen enn den du er, men å bli bedre til å være det mennesket du allerede er, bli en bedre utgave av deg selv. Det vektlegges å realisere ditt iboende potensiale.
 

© 2019 Vekstpsykologen