Du kan få hjelp for:

 • Stress eller følelse av utbrenthet
 • Bedre selvbilde, selvtillit
 • Økt selvhevdelse, kunne si fra, sette grenser
 • Sinnemestring
 • Angst (helse, sosial, panikk, generell), uro eller engstelse
 • Fobier (eks åpne plasser, tunneller, dyr)
 • Komme ut av tristhet og depresjon
 • Skyld og skamproblematikk 
 • Overgrep (seksuelle, vold)
 • Humørsvingninger
 • Mestre livskriser (ulykke, dødsfall, alvorlig sykdom)
 • Også andre forhold/tema da listen ikke er fullstendig

                 


GI DEG


ØKT LIVSKVALITET 

© 2019 Vekstpsykologen