Du kan få hjelp for:

 • Ubrenthetsfølelse/-tilstand
 • Angst (eks. sosial angst, panikkangst, helseangst, prestasjonsangst)
 • depresjon
 • Lav selvfølelse
 • Fobier (eks åpne plasser, tunneler, dyr)
 • Relasjonelle problemer
 • Skyld og skamproblematikk 
 • Overgrep (seksuelle, vold)
 • Humørsvingninger
 • Mestre livskriser (ulykke, dødsfall, alvorlig sykdom)
 • Også andre tema/forhold da listen ikke er utfyllende.

                 

            

© 2024 Vekstpsykologen