Du kan få hjelp for:

  • Angst (sosial angst, panikkangst, helseangst)
  • depresjon
  • Lav selvfølelse
  • Fobier (eks åpne plasser, tunneler, dyr)
  • Relasjonelle problemer
  • Skyld og skamproblematikk 
  • Overgrep (seksuelle, vold)
  • Humørsvingninger
  • Mestre livskriser (ulykke, dødsfall, alvorlig sykdom)
  • Også andre forhold/tema da listen ikke er fullstendig

                 

            

© 2019 Vekstpsykologen