Psykolog i Bergen sentrum

Din vei til økt livskvalitet.

I perioder i livet kan vi komme ut for problemer og opplevelser som kan være vanskelig å håndtere og redusere vår livskvalitet. Det kan være noe vi synes det er vanskelig å snakke med noen om. Det kan også være slik at den hjelp vi får av venner og familie ikke er tilstrekkelig til å hjelpe oss gjennom det vanskelige vi opplever. Det kan være da du trenger en psykolog som meg.

Jeg tilbyr hjelp til deg som er kommet i en vanskelig livssituasjon, sliter med angst, depresjon, lav selvfølelse, utbrenthet, relasjonelle problemer, er i en eller annen form for livskrise. Jeg er opptatt av å lytte til hva du trenger hjelp til. Med mange års erfaring som psykolog og samtalepartner i møte med mennesker i ulike vanskelige livssituasjoner har jeg hatt gleden av å oppleve at mange har fått det mye bedre.

Jeg benytter meg av anerkjente og effektive metoder blandet med den livserfaring jeg har tilegnet meg underveis. Mange opplever god bedring etter få timer, mens andre kan trenge noen flere konsultasjoner. Jeg tilbyr behandling til ungdom, voksne og eldre. Du er velkommen til å ta kontakt.
 

Timebestilling Psykolog og Gestaltterapeut Arild B. Nordal

Du får raskt time. Jeg har kontor sentralt i Bergen sentrum. Åpningstider på dag- og ettermiddager (10.00-19.00).

Du kan bestille time på 99 53 39 82, via sms eller på mail til ar-b-no@online.no.  Jeg har også telefonkonsultasjoner dersom du ønsker det.

 

© 2019 Vekstpsykologen