Psykolog i Bergen sentrum

Få hjelp og opplev økt livskvalitet.

I perioder i livet kan vi komme ut for problemer og opplevelser som kan være vanskelig å håndtere og redusere vår livskvalitet. Det kan være noe vi synes det er vanskelig å snakke med noen om. Det kan også være slik at den hjelp vi får av venner og familie ikke er tilstrekkelig. Du kan da ha stor nytte av å kontakte psykolog.

Jeg tilbyr hjelp til deg som er kommet i en vanskelig livssituasjon, sliter med angst, depresjon, lav selvfølelse, utbrenthet, relasjonelle problemer eller er i en eller annen form for livskrise. Du er også velkommen dersom du har noe du vil fortelle om, trenger å sortere tanker og følelser, eller annet.

Med mange års erfaring som psykolog og psykoterapeut i møte med mennesker i ulike vanskelige livssituasjoner har jeg hatt gleden av å oppleve at mange har fått det mye bedre. Jeg benytter meg av anerkjente og effektive metoder sammen med den livserfaring jeg har tilegnet meg underveis. Mange opplever god bedring etter få timer, mens andre kan trenge noen flere konsultasjoner. Jeg tilbyr hjelp til unge voksne, voksne og eldre. Du er velkommen til å ta kontakt.

"Intet problem er for stort eller lite"
 

Timebestilling Psykolog og Gestaltterapeut Arild B. Nordal

Du får raskt time. Jeg har kontor sentralt i Bergen sentrum. Åpningstider på dag- og ettermiddager (10.00-19.00).

Du kan bestille time på 99 53 39 82, via sms eller på mail til ar-b-no@online.no.  Jeg har også telefonkonsultasjoner dersom du ønsker det.

 

© 2022 Vekstpsykologen