Kognitiv terapi

Jeg benytter meg av flere behandlingstilnærminger og en viktig metode er kognitiv terapi. Kognitiv terapi kan tilsynelatende virke enkel, men kan ofte skape gjennomgripende endringer ved psykiske plager og regnes for å være en av de mest effektive terapiformer.

Kognitiv betyr tanker, og det sentrale i kognitiv terapi er at det er hva du tenker om noe som  bestemmer hva du føler, og dermed hvordan du handler. For å ta et veldig enkelt eksempel kan du tenke at det er fælt at det regner, noe som demper humøret ditt og du blir sittende inne og sture, eller du kan tenke at nå er det en fin anledning til å eks. lese en god bok eller gå på kino og du kan få en god opplevelse.

I kognitiv terapi ser vi nærmere på de tanker som kan ligge bak mer plagsomme tilstander som lav selvfølelse/selvtillit, depresjon, angst osv. Ved gradvis å bli bevisst eller klar over de tanker vi har, kan vi i større grad reflektere over disse og se om det finnes andre og bedre måter å tenke på.

Om vi tenker at noe er for vanskelig for oss mister vi energi og gir lettere opp. Hvis vi ser på det samme som en utfordring og at uansett hvordan det går så vil jeg gi meg ros for at jeg prøvde og se hva jeg klarte å få til i stedet for å fokusere på hva jeg ikke fikk til. Da er det større mulighet for at du får energi, handler og opplever mestring.

Det er slik at vår fantastiske hjerne er flink til å skape mange tanker, så det er viktig at vi ikke lar det bare skje uten at vi reflekterer over de tanker vi får og ikke bare ser på dem som absolutte sannheter.

Slik kan vi si at vi er mer enn våre tanker. Ved å få en økt bevissthet om hvilke tanker du har i ulike situasjoner og se at du har ulike valgmuligheter, vil du mer kunne ta roret og bli mer sjef i eget liv. På denne måten kan du styrke din egen indre autoritet slik at du kan gjøre gode valg for deg selv og i møte med andre. Og gjennom å ta vare på seg selv, kan vi også bedre hjelpe andre. Det er derfor  flyselskapene sier at du skal først ta på deg din egen oksygenmaske før du hjelper andre.

   

 

© 2019 Vekstpsykologen