Psykolog i Bergen sentrum

I perioder i livet kan vi komme ut for problemer og opplevelser som kan være vanskelig å håndtere og redusere vår livskvalitet. Det kan være noe vi synes det er vanskelig å snakke med noen om. Det kan også være slik at den hjelp vi får av venner og familie ikke er tilstrekkelig. Du vil da ha stor nytte av å kontakte psykolog.

Vi kan lett tenke hvor deilig det hadde vært å ikke ha noen problemer. Men så er jo ikke livet slik. Vi alle møter større og mindre utfordringer i løpet av livet. Når vi prøver å unngå de har de en tendens til å vokse seg større over tid. Det interessante er at når en begynner å se nærmere på det som er vanskelig så kan det ofte åpne seg nye perspektiver, muligheter og veivalg som en ikke hadde sett før. Og ikke minst er det min erfaring at en kan bygge opp en ekstra styrke på de områdene en ser nærmere på.

Med mange års erfaring som psykolog og psykoterapeut i møte med mennesker i ulike vanskelige livssituasjoner har jeg hatt gleden av å oppleve at mange har fått det mye bedre. Mange opplever god bedring etter få timer, mens andre kan trenge noen flere konsultasjoner. Dette tilpasses den enkelte sitt behov. Og intet problem er for stort eller for lite.

"Hjelp til selvhjelp"
 

Timebestilling Psykolog og Gestaltterapeut Arild B. Nordal

Du får raskt time. Jeg har kontor sentralt i Bergen sentrum. Åpningstider på dag- og ettermiddager (10.00-19.00).

Du kan bestille time på 99 53 39 82, via sms eller på mail til ar-b-no@online.no.  Jeg har også telefonkonsultasjoner dersom du ønsker det.

 

© 2024 Vekstpsykologen